Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Activo Trader

ActivoBank posa a disposició teva, per només 21,78 €/mes(1) tota la informació que necessites per invertir com un professional en borsa:

 • Cotitzacions en temps real i dinàmiques per al mercat continu nacional i cinc millors posicions en compra i venda del mercat continu.
   
 • Accés als informes dels nostres analistes. Setmanalment es publiquen una mitjana de 30 informes, exclusius per als clients d'ActivoBank.
   
 • Accés a profunditat de mercat en informació de les 5 millors posicions de compra amb venda.
   
 • Accés a informes d'anàlisi tècnica i fonamental de companyies, índexs i sectors.
   
 • WFG Gráfica Interactiva, que inclou les funcionalitats següents:
  1. Intradia amb visió fins a tick by tick (últimes operacions)
  2. Històric de 5 anys i superior (visió diària, setmanal i mensual)
  3. Gràfics de línies, barres (OHLC, HLC), veles japoneses i muntanya
  4. Més de 100 indicadors parametritzables
  5. Finestra d'informació de dades detallades de cotització
  6. Eines de dibuix (línies, canals, figures, 3 tipus de Fibbonacci, desviació, etc.)
  7. Cotització d'índex de referència integrat.
Pots accedir al servei Trader per només 21,78 €/mes(1).
És gratuït si realitzes un mínim de 15 operacions al trimestre.
 
Sol·licita el servei trucant-nos al 902 22 84 86.

Sol·licitar Activo Trader

A més a més, ara, beneficia't d'un:

0,25% de bonificació,
fins al 30 de juny de 2017, pel traspàs de la seva cartera de renda variable cotitzada des d’una altra entitat, fins a un import total màxim de 500 euros.(2)

(1) Quota de subscripció del servei: 21,78 €/mes, IVA inclòs (per cada titular del contracte de banca a distància); exempta si es fan 5 operacions de compravenda al mes o 15 al trimestre. Cobrament trimestral. Aquest servei és de contractació opcional.
(2) La bonificació del 0,25% s’aplicarà sobre el total de carteres de renda variable cotitzada traspassades, amb un import total màxim de 500 euros per titularitat idèntica. L’abonament es farà, com a màxim, 15 dies laborables després que el traspàs sigui efectiu.