Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Tarifes de valors

Guia ràpida

Amb transparència, et donem tota la informació sobre les comissions que apliquem en les operacions de borsa més habituals (pots veure les tarifes completes de valors a la nostra pàgina de "Informació a clients").

Borsa Nacional(1)

Compravenda
% s/valor efectiu Mínim Custòdia(2) Cobrament dividends i ampliació de capital
7 euros* -- 0,02% s/efectiu. Amb un mínim de 2 euros trimestral 0,2% s/import net min. 2 euros

La tarifa no inclou les taxes i cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.
(1) Les compres i vendes s’abonen amb data valor dia de l’operació, el que permet fer operacions intradia sense generar cap tipus de descobert.
(2) Les tarifes de custòdia es reportaran per trimestre o fracció. La base de càlcul de la comissió serà el saldo mitjà del període, i es periodificarán proporcionalment les operacions inferiors a un trimestre.
Nota: El servei Trader és gratuït si realitzes 5 operacions al mes o 15 operacions al trimestre.

 


Tarifa Plana ebolsa ActivoBank


* fins a 70.000 euros. 0,05% per a operacions d' import superior (max 150 €)


Cànons de Borsa nacional

Per a l’efectiu negociat en el dia per un mateix client final, valor, preu, tipus d’operació i sentit, la quantitat que resulti d’aplicar l’escala següent:


Negociació
Tram en euros Tarifa aplicable
Fins a 300 1,10 €
De 300,01 a 3.000 2,45 € + 2,4PB
De 3.000,01 a 35.000 4,65 € + 1,2PB
De 35.000,01 a 70.000 6,40 € + 0,7PB
De 70.000,01 a 140.000 9,20 € + 0,3PB
Des 140.000,01 13,40 €

1 - Si la suma d’aquesta tarifa per a un mateix client final, valor, tipus d’operació i sentit és superior a 110 euros, s'ha de prendre l’import més baix d’entre les quantitats següents:

 • 0,33 de punt bàsic (0,33/10.000) sobre l’efectiu negociat, amb un mínim de 110 euros.
 • La tarifa ja calculada.

2 - Quan el client final no hagi estat comunicat, el cànon per operació s’ha d’aplicar a cada execució de manera individual.

3 - En cas d’ús del procediment opcional de liquidació d’ordres per intermediari financer, si no es fa la vinculació al client final mitjançant el trasllat del compte especial de l’intermediari financer al compte definitiu, no s’ha d’aplicar el punt 1.

Font: Borses i Mercats Espanyols 2017 (BME).

 
Borsa Internacional

Intermediació
% s/valor efectiu Mínim Custòdia(2) Cobrament dividends
0,25% 15 euros 0,15% s/efectiu. Amb un mínim de 10 euros trimestral 0,5% s/import net min.3 euro
 

La tarifa no inclou les taxes i cànons que repercuteixin els mercats i els sistemes de liquidació.
(2) Les tarifes de custòdia es reportaran per trimestre o fracció. La base de càlcul de la comissió serà el saldo mitjà del període, i es periodificarán proporcionalment les operacions inferiors a un trimestre.
Nota: El servei Trader és gratuït si realitzes 5 operacions al mes o 15 operacions al trimestre.


Cànons de borses internacionals

Estats Units 0,00218% solament vendes
Londres
0,5% s/ import compra en GBP
a partir GBP 10,000/ EUR 15,000 se aplica + 1GBP o 1,5 EUR
1% s/ import compra valors irlandesos
solament compres
compres i vendes
 
París 0,30% s/ import compra en EUR solament compres
Itàlia 0,10% s/ import compra en EUR solament compres
Irlanda
0,10% s/ import compra EUR
A partir EUR 12,5000: s'aplica +1,25 EUR
solament compres
compres i vendes
Resta de Mercats No s'apliquen cànons


Comissió per traspàs de valors a altres entitats.

 • La comissió per traspàs a una altra entitat de valors de renda variable negociats tant en mercats nacionals com en mercats internacionals passarà a ser del 0,40% sobre valor efectiu, amb un màxim de 500 euros per valor.
 • La comissió per traspàs a una altra entitat de valors de renda fixa nacional, deute de l’Estat i renda fixa internacional passarà a ser del 0,40% sobre valor efectiu, amb un màxim de 500 euros per valor.

IVA no inclòs. Aquesta comissió es calcula sobre el valor efectiu de cadascun dels valors traspassats.


Si en vols més informació pots consultar les nostres  Preguntes freqüents 
Si et vols donar d’alta en els nostres serveis prem Aquí