Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

MIFID

La directiva europea sobre mercats i instruments financers (MiFID), en vigor des de l'1 de novembre de 2007, té com a objectiu millorar la protecció de la clientela de les entitats financeres.

Amb aquesta finalitat, posem a disposició seva informació general que considerem que pot ser d'interès per a vostè.