Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Indicador referit al Compte Activa

Necessito contactar urgentment amb el banc

Contactar
 

Compte Activa

Gaudeix d'un compte sense comissions

Cuenta Activa

Gaudeix de tots els avantatges que ofereix:

0 comissions
Targetes gratuïtes, sense comissions d'emissió ni de manteniment
Retirades d'efectiu a dèbit gratuïtes en els caixers de Banc Sabadell.
Total disponibilitat dels teus diners

Temporalment aquest producte no es pot contractar.


 

Rigor, serietat i compromís de servei
El Compte Activa et permet gaudir de total operativitat a la que estàs acostumat. Pots fer-la servir amb les teves targetes, domiciliar els teus rebuts i cobrar la teva nòmina, disposant desl teus diners sempre que vulguis.

Sense comissions

  • 0 comissions d’administració i de manteniment del teu compte.
    Rendibilitat del compte: 0% TAE, calculada per a un supòsit en què es mantingui de manera constant durant 1 any un saldo mitjà de 2.000 euros, amb l’aplicació d’un tipus d’interès del 0% TIN i la comissió d’administració i de manteniment del compte de 0 euros/any. La liquidació del compte es fa amb una periodicitat trimestral.
  • 0 comissions en les teves transferències en euros, tant les que faces en territori nacional com en els països de l’EEE (no immediates).
  • 0 comissions per la negociació i la compensació de xecs en euros domiciliats en una entitat de crèdit financera espanyola.

Targetes gratuïtes

Podràs sol·licitar les teves targetes de dèbit i crèdit. Les targetes BS Card Mastercard Classic i Targeta Classic son gratuïtes, tots els anys, sense comissions anuals per emissió ni renovació.

Retirades d'efectiu a dèbit
gratuïtes en els caixers de
Banc Sabadell

I també en una àmplia xarxa de caixers* per a disposicions a dèbit per a qualsevol import.

Total disponibilitat dels teus diners

Llògicament pots disposar de la quantitat que vulguis sense cap penalització.

La contractació del Compte Activa s’efectua mitjançant un contracte multiproducte que, a més del mateix compte, inclou l’obertura d’un contracte de dipòsit a termini i d’un contracte de valors, la qual cosa facilitarà la contractació de futurs dipòsits i/o valors, que no generen cap obligació mentre no s’utilitzin.