Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Fons d'inversió

Consulta, contracta i traspassa els teus fons sense moure't de casa:

Contractar

Traspassar

Traspassa els teus fons a ActivoBank


(1) + 1,00% per traspassos d'entrada de Fons d'altres entitats, sol·licitats entre el 2018.01.02 i el 2018.06.30 (liquidats fins al 2018.07.20). Per beneficiar-se de l'incentiu, vàlid per a traspassos realitzats per persones físiques residents, l'import mínim ha de ser de 10.000 euros (es permet la suma de diferents traspassos externs en un mateix contracte de Fons) i s'han de mantenir les condicions exposades en el moment de rebre els abonaments. No hi ha import màxim de traspàs. L'import màxim de bonificació és de 3.000 euros per client. El 50% de l'abonament de l'incentiu s'efectuarà el 2019.06.28 i l'altre 50%, el 2020.06.30 en el compte corrent associat al contracte de Fons d'Inversió. L'import base sobre el qual es calcula l'incentiu és l'import líquid d'entrada en el Fons BS que rep el traspàs. En cas de realitzar traspassos de sortida interns, externs o reemborsaments posteriors al traspàs d'entrada que dóna dret a l'incentiu, es restaran de l'import base. Les quantitats obtingudes en concepte d'incentiu s'integren com a rendiments del capital mobiliari. En el moment de l'abonament de l'incentiu s'aplicarà una retenció a compte de l'IRPF (segons la legislació fiscal vigent). No s'inclou en aquesta promoció els traspassos de Fons de terceres gestores comercialitzats per Banc Sabadell, els traspassos interns entre Fons de Sabadell Asset Management ni les subscripcions a Fons.

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc.

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en prudent.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en equilibrat.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en dinàmic.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Pot consultar-ne el fullet. Per a cadascun dels fons, el prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registro CNMV nº 58
Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.