Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, fora de l’horari d’atenció especialitzada, els nostres operadors també et donaran suport de manera ininterrompuda (24 x 7) per atendre les teves consultes generals i facilitar-te la teva operativa habitual.


 • 963 096 600

Le puede interesar...

Fons Destacats

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estiguis disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.


Publicitat

Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc.

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 0% i el 25% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa entre
el 25% i el 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente

La inversió en borsa es situa per
sobre del 75% del patrimoni.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI). Per a cadascun dels fons, el fullet, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.


Altres fons destacats

Fondo de inversión

Inverteix en accionscotitzades a
les borses dels països europeus
pertanyents a la zona euro.

Fondo de inversión

Inverteix enaccions cotitzades a
les borses espanyoles,amb
posicions significatives en empreses
demitjana i petita capitalització borsària.

Fondo de inversión

Inverteix en actius de renda fixa a curt
termini denominats en euros.

Fondo de inversión

Inverteix combinant una posició
predominant en bons denominats en
euros amb una presència activa en
accions de companyies que superin
els criteris ètics, cotitzades principalment
en les borses europees. La cartera del
fons normalment està invertida al
voltant d’un 20% en renda variable.

Sabadell Euroacción, FI, Sabadell España Dividendo, FI, Sabadell Interés Euro, FI i Sabadell Inversión Ética y Solidaria, FI estan registrats en la CNMV amb els números 3.000, 2.572, 2.132 y 2.871, respectivament. Es pot obtenir una descripció més completa de la política d’inversió de cada fons en el document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI). Per a cadascun dels fons, el fullet, el DFI i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal. Registre CNMV núm. 58. Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.