Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Le puede interesar...

Fiscalitat

Informació Legal

Els traspassos de saldo d'un fons a un altre no estan subjectes a tributació.

Segons la legislació vigent, els rendiments obtinguts pels fons d’inversió no tributen fins que no es produeix el reemborsament de participacions, tenen la consideració de guany o pèrdua patrimonial i estan sotmesos a una retenció del 19%.

A l'efecte de l'IRPF, s'integren en la base imposable de l'estalvi i tributen segons aquesta escala:

 • Fins a 6.000 euros, el 19%.
 • Entre 6.000,01 euros i 50.000 euros, el 21%.
 • A partir de 50.000,01 euros, el 23%.

* Per a persones físiques residents a Espanya, segons la legislació fiscal vigent el 2017.