Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Simulador d'estalvi
 • Calcula la teva capacitat d’estalvi fàcilment.

Plans de previsió assegurats

Plans amb rendibilitat garantida

Assegurança de vida-estalvi amb la qual podràs fer aportacions periòdiques per disposar d’un capital acumulat o una renda en el moment de la jubilació. Els plans de previsió assegurats ofereixen capital i tipus d’interès garantit.

Capital 100% garantit.

Et garanteix el 100% del teu capital a venciment, amb independència de les fluctuacions del mercat.

Rendibilitat 100% garantida.

Rendibilitat garantida neta de despeses i que coneixeràs anticipadament.

Cobertura de defunció.

En aquest cas, els beneficiaris reben el saldo acumulat més un capital addicional del 10% amb un màxim de 12.000 € (600 € per a assegurats amb edat superior als 65 anys o que presentin riscos agreujats).

Fiscalitat excel·lent.

Podrà pagar menys en la teva declaració de la renda perquè podràs reduir la teva aportació a la base imposable de l’IRPF. El límit anual individual de reducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.


Contractar


A curt termini

BS Pla de Previsió Assegurat, PPA

1
/
6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgoEl cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Com inverteix: Renda fixa a curt termini diversificada tant geogràficament com sectorialment.
Et garanteix el 100% del capital garantit a venciment, i una rendibilitat atractiva, coneguda per endavant i que es revisa trimestralment. A més, gaudeix dels avantatges fiscals dels plans de pensions.

Consulti’n més detalls de BS Pla de Previsió Assegurat, PPA.

Productes contractables només per residents a Espanya.
Plans de previsió assegurats. Entitat asseguradora: BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el Registre d'entitats asseguradores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557. Aquestes assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d'Alacant i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d'acord amb la Llei de mediació d'assegurances i reassegurances privades.

Pots consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancosabadell.com/bsmediacion

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.