Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Simulador d'estalvi
 • Calcula la teva capacitat d’estalvi fàcilment.

Estalvi fiscal

Estalvia en la teva declaració de la renda. Contracta el teu pla de pensions o pla de previsió assegurat!

Plans de Pensions
Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7
Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada a partir de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantingui inalterable, i pot variar al llarg del temps.

Pot consultar l'indicador corresponent a cadascun dels plans aquí.
Indicadores riesgoEl cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fonts de pensions.
Indicadores riesgoEl valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.
Plans de previsió assegurats
1/6
Aquest nombre és indicatiu del risc del producte. Així, 1/6 és indicatiu de menys risc i 6/6 és indicatiu de més risc.
Indicadores riesgo El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Un dels avantatges principals de tenir un pla de pensions és que et garanteixes una desgravació en la base imposable general de l’IRPF. Et pot suposar un avantatge fiscal de fins al 45% en la teva pròxima declaració de la renda.

Vegem, per exemple, aquests dos casos. Un és el cas de la Sílvia, que té un pla de pensions, i l’altre és el del Mario, que no en té cap. Fixa’t en la diferència que hi ha entre ells quant a estalvi fiscal!

SENSE
pla de pensions
AMB
pla de pensions
Rendiment del treball 30.000 € 30.000 €
Total rendiments nets 30.000 € 30.000 €
Mínim personal i familiar -5.550 € -5.550 €
Aportació al pla de pensions 0 € -2.500 €
Base liquidable general 24.450 € 21.950 €
Quota íntegra 6.111 € 5.361 €
Estalvi fiscal   +750 euros

Has de tenir en compte, tanmateix, que les aportacions a aquests plans redueixen la base imposable general de manera directa, però amb els límits següents, el menor de les quantitats següents (1):

 • Aportació de 8.000 €.
 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts en l’exercici.

Has vist tot el que pots estalviar amb un pla de pensions?

Contracta’n un per beneficiar-te al més aviat possible dels seus avantatges fiscals.

1. El límit anual d’aportació és conjunt per a plans de pensions individuals, plans de previsió assegurats, plans de pensions d’empresa i mutualitats de previsió social.

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats gestores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària, entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0016.
El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició del públic en les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del banc (www.bancsabadell.com/pensions).

Plans de Previsió Assegurats són assegurances de vida-estalvi de BanSabadell Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSyFP amb clau núm. C0557.

Assegurances mitjançades per BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., NIF A03424223, amb domicili a avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d’Assegurances de la DGSyFP amb clau núm. OV-0004, que té subscrita una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb el que estableix la normativa de distribució d’assegurances i reassegurances privades vigent en cada moment. Pot consultar les entitats asseguradores amb què BanSabadell Mediación ha celebrat un contracte d’agència d’assegurances a l’enllaç www.bancosabadell.com/bsmediacion.

En tots aquests plans de pensions hi ha la possibilitat de patir pèrdues en la inversió per les fluctuacions de la seva cotització o dels elements que determinen el seu producte de mercat. Sol·licita’n més informació en la teva oficina.


Altres productes que poden ser del seu interès