Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.


 • 963 096 600

Simulador d'estalvi
 • Calcula la teva capacitat d’estalvi fàcilment.

Plans de pensions

Producte d'estalvi a llarg termini amb el qual podràs fer aportacions periòdiques per disposar d'un capital o una renda en el moment de la jubilació, en cas d'incapacitat, mort, dependència i també en situacions excepcionals com ara malaltia greu o atur de llarga durada. Així mateix, podràs disposar anticipadament de l'import dels teus drets consolidats corresponents a aportacions fetes amb com a mínim 10 anys d'antiguitat. Els drets derivats d'aportacions efectuades fins al 31 de desembre de 2015 estaran disponibles a partir de l'1 de gener de 2025.

Fiscalitat excel·lent.

Podràs pagar menys en la teva declaració de la renda perquè podràs reduir la teva aportació a la base imposable de l'IRPF. El límit anual individual de reducció serà el menor entre 8.000 euros i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.

Àmplia gamma.

Diferents possibilitats de plans perquè triïs o combinis els que donin millor resposta al teu perfil estalviador.

Flexibilitat.

Amb caràcter general, tu decideixis en cada moment quan, quant i com fas les teves aportacions i també com vols cobrar la prestació, en forma de capital, renda o mixta.


ContractarPlans Futur, PPI

Amb Sabadell Plans Futur, PPI podràs constituir un estalvi complementari a les prestacions de la Seguretat Social. Són plans que s'adapten automàticament al cicle de vida per oferir-te any rere any la millor combinació entre rendibilitat i risc.

Més informació sobre Plans Futur, PPI


 

Pla de Pensions Garantit

És un pla de pensions que li permet acumular un capital per complementar els teus ingressos en el moment de la jubilació i gaudir, d'aquesta manera, de més tranquil·litat. Té una rendibilitat garantida al venciment.

- Actualment sense emissions disponibles.

Renda fixa a curt termini

BS Pla Monetari

Com inverteix: Inverteix en actius del mercat monetari emesos tant per entitats públiques com per societats privades amb bona qualitat creditícia i amb venciment inferior a 24 mesos. Manté una progressió estable, marcada pels tipus d'interès a curt termini a la zona euro.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Monetari.

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda fixa a llarg termini

BS Pla Renda Fixa

Com inverteix: Inverteix en valors de renda fixa a llarg termini en euros, bons lligats a la inflació i dipòsits, amb bona qualitat creditícia. No hi ha limitacions per a la durada de la cartera. La revaloració reflecteix l'acumulació dels interessos i l'evolució dels preus de les inversions en el mercat.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Renda Fixa.

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda fixa mixta

BS Pla 15

Com inverteix: Inverteix combinant una posició predominant en deute públic i corporatiu en euros amb una presència activa, al voltant del 15% de la cartera, en accions de companyies cotitzades principalment a la zona euro, inversions immobiliàries i capital risc. L'exposició en divises no euro oscil.la al voltant del 10%.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla 15.

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda fixa mixta

BS Pla Ètic i Solidari

Com inverteix: Inverteix combinant una posició predominant en renda fixa en euros, bons lligats a la inflació i dipòsits, amb una posició central del 10%, que no supera mai el 30%, en accions de companyies cotitzades principalment de la zona euro, matèries primeres i capital de risc. Totes les inversions superen els criteris ètics supervisats per Intermón Oxfam i BanSabadell Pensions.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Ètic i Solidari.

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda fixa mixta

BS Pentapensió

Com inverteix: Inverteix combinant una posició predominant en deute públic i corporatiu en euros amb una presència activa, al voltant del 25% de la cartera, en accions de companyies cotitzades principalment a la zona euro, inversions immobiliàries i capital risc. L'exposició en divises no euro oscil.la al voltant del 15%.

Consulta'n més detalls a l'informe mensual de BS Pentapensió

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda variable mixta

BS Pensió 60

Com inverteix: Inverteix combinant una posició central del 60%, amb un màxim del 75%, en accions de companyies cotitzades principalment de la zona euro, matèries primeres, inversions immobiliàries i capital risc, i es gestiona activament en funció de les expectatives del mercat. La resta de la inversió és en renda fixa principalment en euros, bons lligats a la inflació i dipòsits.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pensió 60.

Consulta la composición de la cartera del fondo.

Menys rendiment potencial
Menys risc
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Renda variable

BS Pla Renda Variable

Com inverteix: Inverteix majoritàriament en accions de companyies cotitzades principalment de la zona euro, matèries primeres i capital de risc, si bé pot arribar a invertir en tots els països en què s'apreciï potencial de revaloració borsària. Es persegueixen oportunitats d'inversió en accions infravalorades pel mercat, gestionades de manera proactiva, per la qual cosa la rotació de les posicions és important.

Consulta’n més detalls a l’informe mensual de BS Pla Renda Variable

Consulta la composició de la cartera del fons.

Menys rendiment potencial
Menor riesgo
  Més rendiment potencial
Més risc
1 2 3 4 5 6 7

Aquesta dada és indicativa del risc del pla i està calculada sobre la base de dades històriques, que, tanmateix, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del pla. A més a més, no hi ha garanties que la categoria indicada es mantindrà inalterable i pot variar al llarg del temps.


Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o els supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

Índice de riesgoÍndice de riesgoÍndice de riesgo El valor del dret de rescat o de la mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Plans de pensions. Entitat gestora: BanSabadell Pensiones, E.G.F.P., S.A., amb NIF A58581331 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d'entitats gestores de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau G-0085. Entitat dipositària, entitat promotora i comercialitzadora de plans de pensions: Banco de Sabadell, S.A., amb NIF A08000143 i domicili a l'av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d'Alacant i en la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau D-0016.

El document amb les dades fonamentals per al partícip es troba a disposició del públic en les oficines de Banc Sabadell, així com en la pàgina web del banc (www.bancsabadell.com/pensions).