Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Seguretat

MILLOREM LES NOSTRES MESURES DE SEGURETAT

ActivoBank incorpora mesures de seguretat noves que incorporen tecnologies per prevenir el frau, en informar sobre l’autenticitat de la pàgina web visitada.

Aquesta tecnologia utilitza certificats SSL EV, visualitzables en les últimes versions dels navegadors, i l’informa si la pàgina d’ActivoBank és autèntica ombrejant en color verd la barra d’adreces del seu navegador.

PROTOCOL SSL EV D’ENCRIPTACIÓ 128 bits. SERVIDOR SEGUR

Aquesta tecnologia permet que les dades introduïdes en pantalla i que viatgen a través de la xarxa estiguin encriptades mitjançant un algoritme, amb claus variables en cada connexió. Aquestes claus són realment l’element essencial del que constitueix la seguretat d’un "servidor segur".

ActivoBank està allotjat en un servidor segur i té incorporades aquestes claus de 128 bits. Així mateix, utilitza l’última versió de certificats disponible, denominats certificats de validació estesa o certificats SSL EV. Aquests certificats incorporen mecanismes addicionals de seguretat que incorporen tecnologies de prevenció del frau i informen sobre el nivell de seguretat de la pàgina visitada. Les últimes versions dels navegadors, com ara Internet Explorer en la seva versió 7 o superior, o Firefox a partir de la versió 3, suporten aquests tipus de certificats i indiquen l’autenticitat de la pàgina web visitada ombrejant la barra d’adreces en color verd.

Url seguridad

Addicionalment, a més de la figura del cadenat de seguretat, es mostra informació de la societat jurídica propietària de la pàgina web accedida (en el nostre cas, Banco de Sabadell, S.A.). En prémer sobre aquesta àrea es poden obtenir detalls addicionals sobre el certificat utilitzat.

Si, per contra, la barra d’adreces apareix ombrejada en color vermell, desconfiï d’aquesta pàgina, ja que podria ser fraudulenta.

Si utilitza versions de navegadors que no suportin aquestes funcionalitats, la barra d’adreces no apareixerà ombrejada.

Més informació 

Verisign


CONTROLS DELS CODIS D’ACCÉS

 1. El codi d’accés que vostè introdueix a ActivoBank ha de superar una sèrie de controls: un nombre màxim d’equivocacions per dia, o acumulat de diversos dies, provocarà que el codi d’accés es cancel·li automàticament. En aquest cas, per reactivar-lo, ho haurà de sol·licitar per escrit o bé personalment a ActivoBank.
   
 2. Aquelles operacions que requereixen més seguretat (transferències, ordres de borsa, etc.) sol·liciten una segona clau. Aquesta segona clau correspon a una de les que consten en la targeta de claus d’ActivoBank. Aquesta targeta de claus és diferent i personalitzada per a cada client. Cada operació d’aquest tipus li sol·licita una clau diferent de manera aleatòria. La targeta de claus és un element absolutament important de la seguretat. Cal que la conservi sempre en el seu poder i que ens en comuniqui immediatament la pèrdua o l’extraviament al servei ActivoBank 963 096 600.


 


LIMITACIÓ D’IMPORTS DE LES OPERACIONS

En algunes de les operacions es limita, a més a més, l’import per operació (i el seu acumulat en un període).

A més a més, en algunes d’aquestes, a partir d’un import determinat, l’oficina té coneixement immediat de la seva realització, per la qual cosa, si observa alguna cosa anormal, farà les verificacions que consideri convenients.


CONCLUSIÓ

Els tres elements esmentats, encriptació dels missatges, control de codis d’accés i limitació d’imports, configuren un nivell de seguretat que permet operar amb el sistema ActivoBank amb tota confiança.


RECOMANACIONS

Fins aquí li hem comentat les mesures que hem pres en el nostre servei, però també hi ha mesures que vostè ha de prendre en el seu PC, no tant per protegir la comunicació amb el banc, sinó per protegir el seu propi ordinador i la informació que contingui. El seu PC és l’únic punt la responsabilitat del qual no pot correspondre al banc, sinó a vostè mateix.

 1. VIRUS O PROGRAMES MALICIOSOS. És ben coneguda la possibilitat que el seu PC pugui quedar infectat per un virus informàtic o per un programa maliciós a través de discos, disquets o simplement en navegar per Internet. Vostè HA D’incorporar al seu PC un detector de virus que s’executi cada vegada que arrenqui el seu ordinador. A més a més, HA DE mantenir actualitzada la versió del programa antivirus.
   
 2. Cal que sigui prudent quan visiti pàgines desconegudes i sobretot vigilar si el conviden a descarregar-se de la xarxa fitxers i programes. Un virus o un programa maliciós no és altra cosa que un programa dedicat a crear problemes en la informació emmagatzemada o fins i tot en el mateix PC.
   
 3. Procuri no emmagatzemar en el seu PC programes dels quals no en conegui l’origen.
   
 4. Ha de fer amb una certa freqüència una còpia de seguretat (backup) dels arxius del seu PC.