Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Política de privadesa

1. Navegació anònima a través de les pàgines web.
 
El banc societat titular del lloc web www.activobank.com només obté i conserva la informació següent sobre els visitants del nostre web:

El nom de domini del proveïdor (PSI) que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX només estarà identificat amb el domini xxx.es. D’aquesta manera, podem elaborar estadístiques sobre els països i els servidors que visiten més sovint el nostre web.

La data i l’hora d’accés al nostre web. Això ens permet saber quines són les hores de més afluència i fer els ajustos necessaris per evitar problemes de saturació en les nostres hores punta.

L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. Gràcies a aquesta dada, podem conèixer l’efectivitat dels diferents bàners i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar els que ofereixin uns millors resultats.

El nombre de visitants diaris de cada secció. Això ens permet conèixer les àrees de més èxit i augmentar-ne i millorar-ne el contingut, amb la finalitat que els usuaris obtinguin un resultat més satisfactori.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.
 
2. Navegació amb galetes.
 
La pàgina del nostre web utilitza galetes, uns petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten obtenir la informació següent:

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador.
 
3. Dades personals i comunicacions comercials.
 
En cas que un usuari es registri per beneficiar-se d’alguns serveis del banc i, per fer-ho, ens faciliti les seves dades personals, el banc l’informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal titularitat del banc.
 
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el banc es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de tractar-les amb confidencialitat i a adoptar, a aquest efecte, les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.
 
L’usuari accepta que les dades personals aportades en el moment del seu registre, o qualsevol altra facilitada durant la seva relació (subscripció a fòrums, notícies, etc.) amb el banc, siguin incorporades a un fitxer automatitzat la titularitat del qual correspon al banc amb la finalitat de facilitar la gestió de la seva relació amb aquest i la prestació dels serveis relacionats amb l’activitat del banc, ja sigui per correu electrònic o de qualsevol altra manera que el banc consideri, així com per mantenir-lo informat de novetats, productes o serveis bancaris relacionats amb el banc o amb terceres empreses col·laboradores. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent, l’usuari presta el seu consentiment exprés per a l’enviament de publicitat a través d’aquest mitjà.
 
Així mateix, l’usuari presta el seu consentiment per tal que el banc cedeixi les seves dades a altres empreses del grup Banc Sabadell, situades a Espanya o a l’estranger, en cas que hi hagi serveis o productes oferts per aquestes últimes que puguin ser del seu interès, amb el respecte, en qualsevol cas, de la legislació espanyola sobre protecció de dades.
 
L’usuari ha de respondre, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i el banc es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que procedeixin en dret.
 
Per acabar, s’informa l’usuari que l’assisteixen els drets d’accés, modificació, oposició i cancel·lació, que pot exercir mitjançant una comunicació fefaent amb una fotocòpia del seu DNI al domicili del banc o per correu electrònic.