Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Información sobre comisiones en cajeros

Antecedents

La normativa RDL 11/2015, de 2 d’octubre, regula les comissions de reintegraments en caixers en l’àmbit nacional. En aquesta normativa s’indica que les entitats propietàries de caixers podran cobrar a l’entitat emissora de la targeta una comissió, que en general serà repercutida als clients usuaris dels caixers.

En aquest sentit, per a l’operativa a dèbit, les entitats emissores només podran repercutir al titular, com a màxim, l’import de la comissió que li apliqui el banc al qual pertanyi el caixer.

Per a l’operativa a crèdit, la comissió que s’aplicarà als usuaris de caixers serà, com a màxim, la que tingui establerta cada entitat en l’operativa de reintegrament en els seus propis caixers més la comissió que apliqui el banc del caixer on es faci el reintegrament.

En tots els casos, les pantalles del caixer informaran el client del cost de l’operació. Així, el client podrà optar per fer l’operació, amb el coneixement del seu cost, o cancel·lar-la.

Més informació

Comissions per reintegraments que s’apliquen als clients d’ActivoBank

Banc Sabadell, per tal d’oferir una àmplia xarxa de caixers als seus clients, manté un acord de col·laboració amb unes condicions preferents en les retirades d’efectiu amb diverses entitats de la xarxa EURO 6000: Abanca, BMN, Ibercaja, Kutxabank, Unicaja, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença.

Per aquest acord, les condicions de reintegraments d’efectiu en caixers per a clients d’Activobank queden de la manera següent:

Comissions per reintegraments nacionals en caixers amb targeta de dèbit Qualsevol import
Caixers Banc Sabadell 0 euros
Caixers entitats acord 0 euros
Caixers resta entitats Comissió que apliqui l’entitat propietària del caixer

Distribució de caixers de Banc Sabadell

Accedir al cercador de caixers