Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Horari d’estiu

Durant el mes d’agost, i amb la finalitat d’adequar la capacitat de servei als nostres clients, procedirem a reorganitzar la nostra xarxa de punts d’atenció comercial.

Per aquest motiu, de l'1 al 26 d’agost nostres Centres Activo romandran tancats i algunes oficines del grup Banc Sabadell funcionaran en règim d’autoservei. Aquestes mantindran plenament operatiu el seu servei de caixer automàtic.

Aquestes oficines tindran visible un cartell informatiuen el qual s’indicarà on està situada l’oficina més propera, per si necessita realitzar gestions personalment.

Així mateix, li recordem que pot operar tranquil·lament des de casa o des del seu lloc de vacances a través del servei Activo Online. Naturalment, segueix tenint a la seva disposició la línia d’atenció telefònica
963 096 600 les 24 hores del dia per a qualsevol qüestió que vulgui consultar-nos.