Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda

Accés a clients Banca a Distància

Accés particulars:

  • DNI

    Entrar Activo Online
  • DNIe

  • Altres

Encara no és client de Banca a Distància?

Banca a Distància li permet consultar i operar amb els comptes i serveis que vostè tingui contractats. Pot tenir més informació i sol·licitar el servei a:

Ajuda

Per a qualsevol consulta, contacti amb nosaltres a:

  • 963 096 600
De dilluns a divendres, de 8 a 21h.

Seguretat

Informació que l'interessa: