Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9:00 h. a 17:00 h.

  Divendres i agost
  de 8:00 h. a 15:00 h.

  A més a més, fora de l’horari d’atenció especialitzada, els nostres operadors també et donaran suport de manera ininterrompuda (24 x 7) per atendre les teves consultes generals i facilitar-te la teva operativa habitual.


 • 963 096 600

Requisits

La documentació necessària per a la verificació de les dades de la sol·licitud és la següent:

Domentació obligatòria


 • Declaració IRPF últim exercici
 • 3 últimes nòmines (treballadors per compte d’altri)
 • DNI dels sol·licitants / Targeta de residència / Passaport
 • Contracte de compravenda, en els casos que correspongui
 • Contracte de treball o nomenament en cas de funcionari
 • Vida laboral
 • I document d'’autorització CIRBEque haurà de sol·licitar i emplenar en una oficina en el moment d’entregar la resta de la documentació.

Per a treballadors per compte d'altri


 • 3 últimes nòmines
 • Contracte de treball o vida laboral
 • Nomenament en cas de funcionari

Per a treballadors pel seu compte


 • 3 últimes nòmines (si és possible)
 • Alta d’autònoms o vida laboral
 • En cas de pertànyer a mútua, l’alta
 • Liquidació de l’impost 130 (retencions)
 • Liquidació de l’impost 300 (IVA)

Documentació complementària


 • Justificants d’altres ingressos, si n’hi ha
 • En cas de ser titular d’una hipoteca, l’últim rebut
 • En cas de tenir finques en propietat, les escriptures
 • En cas de tractar-se d’una subrogació, l’escriptura de la constitució de la hipoteca actual
 • Fotocòpia del títol de propietat
 • Fotocòpia de l’últim rebut de l’IBI pagat
 • Certificat de la comunitat de propietaris
 • Capitulacions matrimonials, si s’escau
 • Fotocòpia de poders, en els casos que correspongui
 • Justificant de l’ingrés de la provisió de fons per a la sol·licitud de nota simple i taxació