Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, per facilitar-te l’operativa habitual de manera àgil i eficaç, t’atendrem en horari ininterromput (24 x 7).


 • 902 228 486
  917 829 010
  935 202 309


Fons Destacats

Invertir en un producte financer o un altre depèn de molts factors. Depèn, per exemple, de les expectatives de rendibilitat, de la necessitat de disponibilitat de la inversió, del nivell de risc que s’estiguis disposat a assumir, del termini de la inversió o de la fiscalitat.

Les inversions estan subjectes a les fluctuacions del mercat i a altres riscos inherents a la inversió en valors i en altres instruments financers, per la qual cosa el valor d’adquisició i les rendibilitats poden experimentar variacions tant a l’alça com a la baixa i pot ser que l’inversor no recuperi l’import invertit.

Nivell de risc del fons:
1 2 3 4 5 6 7

Sabadell Garantía Extra 28, FI

Fons d’inversió amb el qual obtindrà:

Al venciment de la garantia1
el 31/10/2025

 

Revaloració variable2

100%

+

+70%

del capital invertit

 

de la revaloració de la mitjana de les observacions mensuals de l’índex EURO STOXX 50®

Sabadell Garantía Extra 28, FI està registrat en la CNMV amb el número 5221. Consulti el prospecte del fons, on s’explica detalladament el mecanisme de càlcul de la rendibilitat garantida. Excepte en la data de venciment de la garantia, el valor de la seva inversió està subjecte a les fluctuacions del mercat. El reemborsament o el traspàs de participacions abans del 31 d’octubre de 2025 suposarà que el valor de la inversió inicial no quedarà garantit per la part reemborsada o traspassada i que s’aplicarà el valor liquidatiu de la data de sol•licitud i, si s’escau, la comissió de reemborsament.3 El prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l’inversor i els informes periòdics són a disposició del públic en les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i en el registre de la CNMV. Els fons garantits són productes MiFID NO COMPLEXOS.

Contracti Sabadell Garantía Extra 28, FI fins al 22 de gener de 2018 o fins que s’exhaureixi l’oferta (250 milions d’euros).

Més informació
Contractar

1. Entitat garant: Banco de Sabadell, S.A.

2. L’índex EURO STOXX 50® és un índex format pels 50 valors de més capitalització i liquiditat llistats en les borses dels països de la zona euro. La revaloració variable prendrà com a valor inicial de l’índex el valor de tancament més gran en el període comprès entre els dies 23 de gener de 2018 i 23 de febrer de 2018. Les observacions mensuals s’estableixen els dies 10 de cada mes, o dia hàbil següent, començant el 12 de març de 2018 i acabant el 10 d’octubre de 2025, ambdós inclosos.

3. No s’aplicarà comissió de reemborsament els dies 5 de cada mes, o el dia hàbil següent en cas que algun d’aquests dies sigui inhàbil, des del dia 07/05/2018 fins al dia 05/11/2024, ambdós inclosos.


Fons Perfilats

Obtingui rendibilitat mantenint constant el seu perfil de risc.

Els Fons Perfilats de Banc Sabadell són Fons de Fons que es gestionen activament amb l'objectiu de maximitzar la rendibilitat, mantenint constant el perfil de risc de cadascun d'aquests. Persegueixen accedir, de manera diversificada, a les millors oportunitats d'inversió en els mercats financers internacionals a través de la presa de posicions en fons de les especialitats amb millors perspectives. Aquests fons tenen un ampli marge per adaptar la selecció d'actius a les perspectives dels mercats i per realitzar una important diversificació geogràfica i sectorial, ampliant les possibilitats de maximitzar la rendibilitat i reduir els riscos.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en prudent.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en equilibrat.

Sabadell Prudente

Es gestiona amb l'objectiu de maximitzar la
rendibilitat mantenint constant el perfil de
risc del fons en dinàmic.

Sabadell Prudente, FI, Sabadell Equilibrado, FI i Sabadell Dinámico, FI estan registrats en la CNMV amb els números 4.375, 4.854 i 4.855 respectivament. Pot consultar-ne el fullet. Per a cadascun dels fons, el prospecte, el document amb les dades fonamentals per a l'inversor i els informes periòdics estan a disposició del públic a les oficines comercialitzadores, a sabadellassetmanagement.com i al registre de la CNMV.

Societat gestora Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., S.U. – Registro CNMV nº 58
Entitat dipositària Banco de Sabadell, S.A., Registre CNMV núm. 32.