Actualitzi el seu navegador

Actualitzi el seu navegador

Està fent servir una versió antiga del seu navegador. Li recomanem que l’actualitzi o canviï d’explorador per millorar la seva experiència al web.

Corporatiu
OficinesAjuda
T'ajudem?
 • On t'atendrà un gestor especialitzat:
  De dilluns a dijous
  de 9.00 h. a 17.00 h.

  Divendres i agost
  de 8.00 h. a 15.00 h.

  A més a més, fora de l’horari d’atenció especialitzada, els nostres operadors també et donaran suport de manera ininterrompuda (24 x 7) per atendre les teves consultes generals i facilitar-te la teva operativa habitual.


 • 963 096 600

Simulador d'estalvi
 • Calcula la teva capacitat d’estalvi fàcilment.

Com maximitzar el seu estalvi fiscal amb els plans de pensions o de previsió

Desgravar mentre s’estalvia.

Tant els plans de pensions com de previsió assegurats permeten desgravar en la declaració de la renda rebaixant la base imposable general de l’IRPF. Estalvi fiscal de fins al 46% sobre les aportacions fetes el 2015 i fins al 45% a partir de 2016(1). Les aportacions a aquests plans redueixen la base imposable de manera directa, amb els límits següents:

 • Límit anual d’aportació:
  Límit d’aportació anual: 8.000 euros.(2)
 • Límit anual de reducció:
  El menor entre l’aportació i el 30% dels rendiments nets del treball o activitats econòmiques.

L’aportació al pla de pensions redueix l’import de la quota íntegra en la declaració de l’IRPF, cosa que es tradueix en un estalvi d’impostos, tal com es pot comprovar en l’exemple següent.

Exemple comparatiu d’estalvi fiscal amb pla de pensions o sense:

 2015   Amb pla
de pensions
  Sense pla
de pensions
Rendiment del treball   33.000 €   33.000 €
Despeses deduïbles del treball   -2.000 €   -2.000 €
Rendiment net del treball   31.000 €   31.000 €
Base imposable general   31.000 €   31.000 €
Aportació a plans de pensions   -2.500 €   0 €
Base imposable liquidable   28.500 €   31.000 €
Quota (*)   7.000,5 €   7.775,5 €
Mínim personal i familiar   5.550 €   5.550 €
Quota íntegra general   1.450,5 €   2.225,5 €
Estalvi fiscal   775 €    

(*) Falta l’aprovació del gravamen autonòmic.

(1)La deducció fiscal pot variar en funció de la comunitat autònoma de l’aportador.
(2)El límit anual d’aportació és conjunt per a plans de pensions individuals, plans de previsió assegurats, plans de pensions d’empreses i mutualitats de previsió social.

Tota aquesta informació té caràcter merament orientatiu i no té valor contractual. Posat cas de contradicció entre la informació inclosa aquí i la documentació contractual, sempre prevaldrà la documentació contractual.

 Altres productes que poden ser del seu interès